Συστημική ανάλυση εταιρίας

Home Συστημική ανάλυση εταιρίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η δική μας κουλτούρα ανάλυσης της λειτουργίας μιας εταιρίας αντλεί από τη Συστημική Θεωρία και τη Θεωρία των Συστημάτων. Και τα δύο αυτά θεωρητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να κατανοηθεί η λειτουργία μεγάλων οργανισμών με πολλούς συμμετέχοντες καθώς και συστημάτων ανθρώπων από πολλές ξεχωριστές ομάδες που καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προς ένα κοινό στόχο. Στην ανάλυση με βάση τη Συστημική Θεωρία η εταιρία αντιμετωπίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός και η ανάλυση εστιάζει :

  • στο σημείο εκτροπής της ισορροπίας του
  • στην αναγνώριση των αντισταθμιστικών μηχανισμών που λειτούργησαν μετά την εκτροπή της ισορροπίας και
  • στην πρόταση παρεμβάσεων που θα κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς αυτο-ίασης του συστήματος και θα οδηγήσουν το σύστημα σε μια νέα ισορροπία.

Η Θεωρία των Συστημάτων, από την άλλη, εστιάζει:

  • στα δυναμικά που διέπουν ομάδες που συνεργάζονται,
  • στους μηχανισμούς διάρθρωσης των ομάδων και των δικτύων ομάδων,
  • στην αναγνώριση κυρίαρχων στοιχείων της κουλτούρας των ομάδων.

Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη δυσλειτουργία των οργανισμών. Ο συνδυασμός των δύο θεωριών παρέχει μια τρισδιάστατη αντίληψη της λειτουργίας ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας και δίνει τη δυνατότητα πρότασης εστιασμένων παρεμβάσεων με κουλτούρα διαφορετική από το παραδοσιακό οργανωσιακό μάνατζμεντ.