Προγράμματα Wellness

Home Προγράμματα Wellness

ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WELLNESS

Η φιλοσοφία μας σχετικά με τα προγράμματα wellness στο εργασιακό περιβάλλον συνοψίζεται στο εξής :

Η ευεξία των εργαζομένων προσφέρει ευεξία στον οργανισμό ή την εταιρία και η ευεξία του οργανισμού ή της εταιρίας προσφέρει ευεξία στους εργαζομένους. Αυτή η αμφίδρομη σχέση έγινε φανερή μέσω της μελέτης εταιριών υψηλής αποδοτικότητας και καινοτομίας. Όσο καλύτερο το εργασιακό περιβάλλον, όσο πιο ισχυρή η ιδέα της ομαδικότητας ως στοιχείο της κουλτούρας της εταιρίας, όσο υψηλότερη η εργασιακή ευχαρίστηση των εργαζομένων στην εταιρία, τόσο πιο επιτυχημένη η εταιρία με όρους παραγωγικότητας, ανάδειξης της καινοτομίας και ανάδειξής της σε κορυφαίο εργασιακό προορισμό για καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ο δικός μας στόχος: να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε εξατομικευμένα προγράμματα Wellness που θα συνδράμουν στη δημιουργία αυτού του κλίματος ευεξίας και θα αποφέρουν καρπούς για όλους σε ένα σύγχρονο και φιλοσοφημένο εργασιακό περιβάλλον.