Προγράμματα Life Skills

Home Προγράμματα Wellness Προγράμματα Life Skills

Life SkillsΤα προγράμματα Life Skills αποσκοπούν στο να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους με εκείνες τις δεξιότητες που κρίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων της επαγγελματικής αλλά και της διαπροσωπικής ζωής και την επίτευξη μιας παραγωγικής και δημιουργικής ισορροπίας.

Στις σύνθετες και απαιτητικές συνθήκες ζωής των καιρών μας, τα προγράμματα Life Skills έχουν σχεδιαστεί έχοντας στο νου τις κρίσιμες περιοχές της ανθρώπινης εξελικτικής πορείας και στοχεύουν να συνδράμουν τη δημιουργική επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων και την ανάπτυξη και προφύλαξη της ψυχοσωματικής τους υγείας.

Μόνο υγιείς εργαζόμενοι μπορούν να παρέχουν τα εχέγγυα για μια υγιή εταιρία ή έναν υγιή οργανισμό.


STRESS MANAGEMENT

Οι παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι αυξανόμενοι ρυθμοί της ζωής, η συρρίκνωση του προσωπικού χρόνου, οι προκλήσεις του εργασιακού χώρου, όλα μαζί, συμβάλλουν στην αύξηση του συνολικούstress του εργαζόμενου .

Το stress προκαλεί ένα βάρος, το οποίο ο εργαζόμενος κου βαλάει μέσα στην ημέρα του, επηρεάζοντας την απόδοση και τη δημιουργικότητά του.

Συνακόλουθα, αυξάνει τον κίνδυνο για:

 • εργατικά ατυχήματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα
 • μείωση της παραγωγικότητας
 • παρεμπόδιση της δημιουργικότητας
 • το σύνδρομο burn out (σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης)
 • άλλες σοβαρές, σχετιζόμενες με το stress, ιατρικές νόσους

Οι παρεμβάσεις Stress Management έχουν ως στόχο ο εργαζόμενος:

 • Να κατανοήσει την έννοια του stress και να τη διαχωρίσει από την έννοια του άγχους
 • Να εστιάσει στο επαγγελματικό stress
 • Να μάθει να προλαμβάνει συνθήκες stress
 • Να μάθει να διαχειρίζεται το stress και τις συνέπειές του
 • Να αυτο-αξιολογήσει την προσωπικότητά του ως τύπου Α ή Β και να ακολουθήσει μια στρατηγική αλλαγής
 • Να διαχωρίσει το ευεργετικό stress από το καταστροφικό stress
 • Να εκπαιδευτεί βιωματικά σε τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης
 • Να εκπαιδευτεί βιωματικά σε σενάρια stress και την άμεση διαχείρισή τους

TIME MANAGEMENT

Ο χρόνος έχει πέντε μοναδικά χαρακτηριστικά:

 • Η προσφορά του είναι ανελαστική δηλαδή δεν αυξάνεται όσο και αν αυξάνεται η ζήτηση
 • Είναι αναντικατάστατος
 • Είναι άφθαρτος
 • Δεν μπορεί να αποθηκευτεί
 • Δεν μπορεί να ενοικιαστεί ή να αγοραστεί

Βρίσκεται στο παρόν σε μια συνεχή, στη στιγμή, ροή και η έντεχνη δημιουργική διαχείρισή του είναι το μυστικό της επαγγελματικής επιτυχίας.

Ιδιαίτερα για ανθρώπους σε θέση management μπορεί να σημάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα και επαγγελματική ανέλιξη και τη χαοτική, στείρα, αναβλητική, επαγγελματική στασιμότητα.

Οι παρεμβάσεις Τime Μanagement έχουν ως στόχο:

 • Την αναγνώριση των κλεφτών του χρόνου και την αποφυγή των βαμπίρ του χρόνου
 • Την εκπαίδευση στην εργασιακή οργάνωση
 • Την εκπαίδευση στην οργάνωση χρόνου/δραστηριοτήτων/ προτεραιοτήτων σε θέσεις management
 • Την προσωπική, συνολική οργάνωση του εργαζόμενου
 • Την αναγνώριση και διαχείριση της αναβλητικότητας
 • Την αναγνώριση και διαχείριση της στείρας, κωλυσιεργικής τελειομανίας
 • Την εστίαση στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα
 • Την εκπαίδευση στην υγιή ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Την αναγνώριση του προβληματικού πανσυγκεντρωτικού management και τη διαχείρισή του
 • Το τέλος την ενδοτικότητας, την εκπαίδευση στο δημιουργικό «όχι», την αναγνώριση του πραγματικού επείγοντος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Το 70% του εργασιακού χρόνου ενός manager αναλώνεται στην επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση ενός εργαζόμενου μπο ρεί να φτάσει έως και 90% στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Φαίνεται ότι η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία συνδέεται στενά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στο χώρο εργασίας.

Ως αποτελεσματική επικοινωνία ορίζουμε εκείνη στην οποία ο πομπός (εργαζόμενος Α) εκπέμπει τη σκέψη του ως μήνυμα διαμορφωμένο με έναν τρόπο που, όταν φτάσει στο δεκτή (εργαζόμενο Β), εκείνος, αφού ασκήσει την ικανότητά του να ακούει ενεργητικά, θα επεξεργαστεί το μήνυμα , θα κατανοήσει τη σκέψη του πομπού (εργαζόμενου Α) και θα ανταποκριθεί αντίστοιχα, πράττοντας ή μιλώντας.

Δυστυχώς μια τέτοια δεξιότητα δεν είναι κτήμα όλων και γι’αυτό η μεταξύ μας επικοινωνία υποφέρει και μαζί της υποφέρουν η αποτελεσματική συνεργασία και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις εκπαίδευσης-άσκησης στην επικοινωνία έχουν ως στόχο:

 • Την αναγνώριση εμποδίων στη διαπροσωπική επικοινωνία και την τροποποίησή τους
 • Την κατανόηση της έννοιας του «θορύβου» στο μήνυμα και της επίδρασής του στην επικοινωνία
 • Την ανάλυση του παραθύρου Johari και την αξιοποίησή του για τη διεύρυνση της ικανότητας
  για επικοινωνία
 • Την εστίαση στα επικοινωνιακά προβλήματα της επιθετικής, της παθητικής και της κατηγορηματικής συμπεριφοράς
 • Την εκπαίδευση στην επικοινωνία και τη γλώσσα του σώματος
 • Την εκπαίδευση στην επικοινωνία και τη βασική συνδιαλλακτική ανάλυση – επικοινωνώντας με
  συναισθηματική συστοιχία
 • Την εκπαίδευση στη γραπτή επικοινωνία, την τηλεφωνική επικοινωνία
 • Την εκπαίδευση στη διαχειριστική επικοινωνία

ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Δυο χτίστες εργάζονται στο ίδιο πόστο, σε ένα ναό. Ο ένας αγκομαχά και βρίζει, ο άλλος χαμογελά και τραγουδά. Ο αρχιμάστορας απορημένος ρωτά τον καθένα για την αιτία της συμ περιφοράς του. Ο πρώτος απαντά: «Πώς να μην βρίζω; Δε βλέπεις ότι κουβαλάω πέτρες…;». Ο δεύτερος απαντά: «Πώς να μην χαίρομαι; Συμβάλλω να χτιστεί ένας λαμπρός ναός που θα δοξάσει την πόλη μας!».

Η εργασία είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι εισέρχονται συνοδευόμενοι από ένα συνονθύλευμα, υποκειμενικών απόψεων, στάσεων ζωής, στάσεων απέναντι στην εργασία, όψεων της πραγματικότητας, αναγκών και κίνητρων. Όλα αυτά διαμορφώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της.
Διαμορφώνουν, επίσης, τα επαγγελματικά τους κίνητρα και την επαγγελματική τους στάση, που με τη σειρά τους συνδιαμορφώνουν την τελική ταχύτητα κίνησης της επαγγελματικής ομάδας. Η ταχύτητα μιας ομάδας είναι η ταχύτητα του αργότερου μέλους της.

Οι παρέμβασεις θετικής σκέψης και επαγγελματικής κινητοποίησης – ωρίμανσης αποσκοπούν:

 • Στην αναγνώριση των υποκειμενικών στάσεων που εμποδίζουν την παραγωγική εργασία αλλά και την παραγωγική ζωή
 • Στην αναγνώριση των παθολογικών/ανώριμων εργασιακών κινήτρων των εργαζόμενων και την εξέλιξή τους σε υγιή και ώριμα κίνητρα
 • Στη συσχέτιση της ατομικής παραγωγικότητας με την ομαδική παραγωγικότητα και την ενίσχυση της ομαδικότητας
 • Στην καλλιέργεια του προσωπικού νοήματος στην επαγγελματική ζωή
 • Στη διευκρίνιση της έννοιας της συνεργατικότητας σε όλο το οργανωσιακό φάσμα του χώρου εργασίας
 • Στην ενίσχυση της θετικής στάσης στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των εργαζόμενων
 • Στην αύξηση της ικανοποίησης από την επαγγελματική ζωή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συγκρούσεις εμφανίζονται όπου υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό. Ειδικότερα εμφανίζονται εάν οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς στόχους ή μεθόδους στην πορεία προς την υλοποίηση του κοινού σκοπού.

Στον εργασιακό χώρο, ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της εταιρίας ή του οργανισμού, οι συγκρούσεις μπορεί να αποτελούν από μάστιγα έως αναγκαίο κακό στο δρόμο προς την εξέλιξη και τη δημιουργικότητα.

Όπως και να έχει, όμως, οι συγκρούσεις μεταξύ των εργαζόμενων πάντα έχουν υψηλό κόστος στην παραγωγικότητα και την καινοτομία του οργανισμού ή της εταιρίας αλλά και στην ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η έγκαιρη και σωστή διαχείρισή τους είναι κρίσιμη για την αίσθηση σταθερότητας και συνοχής στο εργασιακό κλίμα της εταιρίας.

Οι παρεμβάσεις διαχείρισης συγκρούσεων αποσκοπούν στην:

 • Κατανόηση των αιτιών μιας σύγκρουσης
 • Εκπαίδευση στη μεθόδευση προς ένα δρόμο δημιουργικής επίλυσης της σύγκρουσης
 • Κατανόηση και δημιουργική διαχείριση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών συνεπειών της σύγκρουσης
 • Πρόληψη των συγκρούσεων μέσα από:
  • Οργανωτικές διαδικασίες (αποσαφήνιση στόχων, διαδικασιών, ρόλων)
  • Δίκαια συστήματα αξιολόγησης
  • Ενίσχυση των σχέσεων των εργαζόμενων
  • Ενίσχυση της συνοχής και της ομαδικότητας του ανθρώπινου δυναμικού
  • Καλλιέργεια και εξέλιξη του ανθρώπινου παράγοντα προς υψηλότερα επίπεδα αντίληψης των διαπροσωπικών και εργασιακών αλληλεπιδράσεων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ- BURN OUT SYNDROMΕ

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης περιγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 από τον Αμερικανό ψυχολόγο Herbert Freudenberger ως μια κατάσταση μακροχρόνιας σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης, η οποία προκαλείται από υπερβολικό και χρόνιο στρες και εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους με υψηλά standards απόδοσης σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Εκδηλώνεται συνήθως μέσω τριών κατηγοριών συμπτωμάτων:
Συναισθηματική εξάντληση: ο εργαζόμενος νιώθει εξαντλη μένος και άδειος, υπερφορτωμένος, κουρασμένος, πεσμένος.
Αποξένωση από επαγγελματικές δραστηριότητες: ο εργαζόμενος βλέπει την εργασία του συνεχώς όλο και πιο αρνητικά, ως ένα χώρο ματαίωσης και όχι ικανοποίησης. Ενδέχεται να αναπτύξει μια κυνική στάση απέναντι στην εργασία του και τους συναδέλφους του, καθώς και μια συναισθηματική απόσταση και απεμπλοκή από τα εργασιακά του καθήκοντα, κάνοντας την εργασία του μηχανικά και χωρίς δημιουργικότητα.
Μειωμένη απόδοση: το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης κυρίως επηρεάζει τα καθημερινά εργασιακά καθήκοντα και οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, έχουν μειωμένη δημιουργικότητα, δυσκολεύονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και είναι αρνητικοί απέναντι σε κάθε εργασιακή αλλαγή.
Είναι φανερό ότι το burn out απειλεί όλους τους εργαζόμενους και μαζί με αυτούς, τη δημιουργικότητα και την υγεία όλης της εταιρίας ή του οργανισμού.
Είναι βέβαιο ότι η προφύλαξη είναι η καλύτερη θεραπεία.

Η παρέμβαση προφύλαξης από το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αποσκοπεί στην:

 • Αναγνώριση και διαχείριση των αιτιών burn out που σχετίζονται με την εργασία
 • Αναγνώριση και διαχείριση των αιτιών burn out που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του εργαζόμενου.
 • Αναγνώριση και διαχείριση των αιτιών burn out που σχετίζονται με τα στοιχεία του χαρακτήρα του εργαζόμενου
 • Αναγνώριση και διαχείριση των πρόδρομων συμπτωμάτων burn out (Τhe 3R Αpproach)
 • Εκπαίδευση στην αυτο-οριοθέτηση και την οριοθέτηση των άλλων
 • Εκπαίδευση στην προστασία από την τεχνολογία
 • Εξέλιξη της δημιουργικής πλευράς του εργαζόμενου
 • Άμεση διαχείριση του εργασιακού στρες