Προγράμματα Leadership

Home Προγράμματα Wellness Προγράμματα Leadership

Προγράμματα LeadershipΤα προγράμματα Leadership αποσκοπούν στο να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν την οργάνωση, διεύθυνση και συντονισμό εργασιακών ομάδων με εκείνες τις δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή καθοδήγηση των ομάδων εργασίας τους.

Η τέχνη της ηγεσίας είναι διαφορετική από εκείνη της διαχείρισης και η εφαρμογή της είναι σημαντική σε όλα τα εταιρικά περιβάλλοντα και οργανισμούς.

Η σωστή εφαρμογή της συχνά προάγει την υγεία αλλά και την καινοτομία.

Η δημιουργία συνοχής σε μια εργασιακή ομάδα, η προώθηση της εταιρικής κουλτούρας σε αυτήν , η έμπνευσή της για υψηλότερους στόχους και η διατήρηση της ακεραιότητάς της σε καιρούς τρικυμίας είναι το δύσκολο έργο του σύγχρονου ηγέτη στα σημερινά εργασιακά περιβάλλοντα.

Και η γνώση είναι δύναμη.

Αυτή τη δύναμη προσφέρουν τα προγράμματα Leadership σε όσους αναλαμβάνουν να ηγηθούν ομάδων σε όλα τα επίπεδα του οργανογράμματος της εταιρίας ή του οργανισμού.

LEADERSHIP

Ο σύγχρονος, ραγδαία μεταβαλλόμενος επιχειρησιακός χώρος δεν έχει πλέον ανάγκη τόσο από προϊστάμενους ή διευθυντές ικανούς στη διαχειριστική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, όσο από ηγέτες που θα καταφέρουν να εμπνεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα καταφέρουν να ενισχύσουν την ομαδικότητα και τη συνοχή στο σύνολο των εργαζόμενων.

Μιλώντας για ηγεσία δεν εστιάζουμε τόσο στο χάρισμα που κάποιοι άνθρωποι έχουν αλλά σε μια ορισμένη στάση και συμπεριφορά που είναι δυνατό να διδαχτεί και να εφαρμοστεί αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εταιρίας.

Η ηγεσία δε, είναι σημαντική σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ευθύνης της εταιρίας, από το γενικό διευθυντή έως τον προϊστάμενο του πιο μικρού τμήματος της εταιρίας.

Οι παρεμβάσεις leadership έχουν ως στόχο:
Την καλλιέργεια της ηγετικής συμπεριφοράς

 • ικανότητες οργάνωσης
 • επικοινωνιακής πειθούς
 • έμπνευσης
 • αυτοκυριαρχίας
 • γοητεία
 • φυσικό παράστημα, κ.α.

Την εξέλιξη ηγετικών ικανοτήτων

 • καταμερισμός εργασίας
 • ικανότητα αξιοποίησης της ανατροφοδότησης
 • ενδιαφέρον για το προσωπικό
 • διευθέτηση των ρόλων και των διαδικασιών
 • προώθηση της συνοχής και της ομαδικότητας
 • σωστή κυκλοφορία της σωστής πληροφορίας ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό
 • τέχνη της εργασίας μέσω άλλων

Tην εμπέδωση των διαφορών ανάμεσα στη διαχειριστική διευθέτηση και την ηγετική καθοδήγηση του πόστου ευθύνης

 • χρήση του διαχειριστικού πλέγματος (managerial grid) των Blake και Mouton για αυτο-αξιολόγηση της στάσης leadership των συμμετεχόντων
 • Κατανόηση των κινδύνων της ηγεσίας
 • Μελέτη – ανάλυση περιπτώσεων και τύπων ηγεσίας

ADVANCED LEADERSHIP

Μια εταιρία ή ένας οργανισμός αποτελούν ένα σύστημα αλληλεπιδρώντων ομάδων, οι οποίες διαρθρώνονται σε ένα συνεχές που κινείται προς συγκεκριμένους στόχους.

Mια ουσιαστική κατανόηση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων και των ομάδων είναι απαραίτητη για τη διαχείρισή τους και την επίτευξη μεταβολών μεγάλης κλίμακας.

Η παρέμβαση αυτή απευθύνεται σε ανωτέρα και ανώτατα στελέχη οργανισμών και εταιριών και αποσκοπεί ενδεικτικά :

 • Στη βαθειά κατανόηση της έννοιας του συστήματος
 • Στην κατανόηση των μηχανισμών που ενυπάρχουν και λειτουργούν σε όλα τα συστήματα
 • Στη βαθειά κατανόηση της έννοιας της ομάδας και των στοιχείων που τη διαρθρώνουν
 • Στην κατανόηση των εγγενών δυνάμεων που λειτουργούν σε όλες τις ομάδες και τη δυνατότητα διαχείρισής τους
 • Στην εμβάθυνση στην έννοια των ρόλων στην ομάδα και την αναγνώριση των διαφορετικών ρόλων που εμφανίζονται σε κάθε ομάδα
 • Στην εκπαίδευση στη δυνατότητα προαγωγής της συνοχής στην ομάδα
 • Στην εκπαίδευση στη δυνατότητα προαγωγής της δημιουργικότητας της ομάδας
 • Στην πρόβλεψη των επιδράσεων ηγετικών αποφάσεων στην ομάδα
 • Στην ικανότητα καθοδήγησης της ομάδας συστήματος σε διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς την απώλεια της συνοχής της ομάδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

«Κρίση είναι οτιδήποτε απρόβλεπτο μπορεί να έρθει στη ζωή μας και να μας βγάλει από την κανονικότητα των ρυθμών μας».

Το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική ζωή. Ένα συμβάν απρόβλεπτο που επηρεάζει σχεδόν τα πάντα. Μια  τρομοκρατική επίθεση, μια φυσική καταστροφή, ένας θάνατος, μια ληστεία, μια αποκάλυψη σχετικά με την ταυτότητα ενός εργαζόμενου, ένα περιστατικό βίας, τα ΜΜΕ στην πόρτα των καταστημάτων…

Η κρίση περιλαμβάνει κίνδυνο και ευκαιρία και η διαφορά ανάμεσα στην καταστροφή και την εξέλιξη έχει να κάνει με την άμεση, σωστή και στοχευμένη αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι παρεμβάσεις διαχείρισης κρίσεων αποσκοπούν στην εκπαίδευση σχετικά με:

 • Τι είναι κρίση
 • Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων στον 21ο Αιώνα (πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές κρίσεις)
 • Υπολογισμό και διαχείριση του κινδύνου
 • Μείωση των κρίσεων και των επιπτώσεών τους
 • Συστήματα προειδοποίησης
 • Επικοινωνίες
 • Διαχείριση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε)
 • Διαχείριση της εικόνας. Σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης
 • Η Διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης
 • Η Διαχείριση της ανάκαμψης – Η διαχείριση των γεγονότων και η ανάκαμψη από τις επιπτώσεις
 • Η ψυχολογία κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης της κρίσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει τη δική του εργασιακή κουλτούρα, γύρω από το πνεύμα της οποίας διαρθρώνονται όλες οι λειτουργίες του.

Η καλλιέργεια της εταιρικής κουλτούρας σε νέους εργαζόμενους ή σε νέα υποκαταστήματα και ειδικά στην περίπτωση του franchise μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση.

Η επιτυχής μετάδοσή της οδηγεί σε:

 • ταχύτερη επίτευξη της αποτελεσματικότητας
 • αποφυγή σύγχυσης ρόλων
 • μείωση των συγκρούσεων
 • αύξηση της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού από την εργασιακή εμπειρία

Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι στις οποίες μπορούν να εκπαιδευτούν οι managers και να μεταφέρουν με ταχύτητα και ακρίβεια την εταιρική κουλτούρα στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ή του υποκαταστήματός τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελείται από αλληλεξαρτώμενες ομάδες, οι οποίες συνεργάζονται για το κοινό καλό της εταιρίας.  Όμως μια ομάδα είναι κάτι περισσότερο από ένα άθροισμα ατόμων και το να βαφτίσουμε ένα σύνολο ατόμων «ομάδα» δεν είναι αρκετό για να επιτύχει να λειτουργήσει ως ομάδα.

Η ικανότητα της εργασιακής ομάδας να λειτουργεί ομαδικά είναι μια ποιότητα που δεν εμφανίζεται αυτόματα αλλά κατακτάται μέσα από τη σταδιακή ωρίμανση της ομάδας.

Ως ομαδικότητα ορίζουμε την ικανότητα του άτομου να συνεργάζεται και να λειτουργεί αρμόνικα στο πλαίσιο μιας ομάδας προς έναν κοινό στόχο.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν έμφυτη την τάση να καλλιεργούν την ομαδικότητα, άλλοι πάλι όχι. Σε αυτούς απευθύνεται η παρέμβαση εκπαίδευσης στα εργαλεία καλλιέργειας της ομαδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο:

 • Την κατανόηση της έννοιας της ομάδας
 • Την αντίληψη της διάρθρωσής της:
  • δομή
  • στόχοι
  • ρόλοι
  • αντιστάσεις
 • Τη διαχείριση των δυναμικών δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας
 • Την εκπαίδευση στα εργαλεία θέσπισης κανόνων στην ομάδα
 • Τη διαχείριση των γραμμών επικοινωνίας στην ομάδα
 • Τη διαχείριση των συσκέψεων της ομάδας
 • Την εκπαίδευση στο ρόλο του συντονιστή της ομάδας
 • Την εκπαίδευση στα εργαλεία δημιουργίας μιας ηγετικής ομάδας

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΕΘΙΣΜΟΣ, ΒΙΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού αποτελεί ένα στατιστικό δείγμα που αντιπροσωπεύει, περισσότερο ή λιγότερο, το γενικότερο πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται.

Σε αυτό το σύνολο θα εμφανιστούν κατ’ αντιστοιχία όλα τα φαινόμενα του γενικότερου πληθυσμού παρά την ελπίδα των περισσότερων διευθυντών ανθρωπίνων πόρων, που προσπαθούν να αποφύγουν το «κακό» μέσα από εξαντλητικές συνεντεύξεις ή ενδελεχή εξειδικευμένα ερωτηματολόγια.

Έτσι, φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας, εξαρτήσεων ή ψυχικής νόσου θα εμφανιστούν μέσα στον κύκλο ζωής της εταιρίας και η ετοιμότητα προς αντιμετώπισή τους είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του εργασιακού χώρου ζωντανού και υγιούς.

Οι παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης-αντιμετώπισης ζητημάτων εργασιακής υγείας αποσκοπούν:

 • Στην ενημέρωση – εκπαίδευση της αναγνώρισης φαινομένων :
  • σεξουαλικής παρενόχλησης
  • βίας
  • εξαρτήσεων
  • ψυχικής νόσου
 • Στην εκπαίδευση στον ιδανικό τρόπο διαχείρισης του φαινομένου και των εργαζόμενων που εμπλέκονται σε αυτό
 • Στην κατάλληλη διαχείριση των υπόλοιπων εργαζόμενων που δεν εμπλέκονται στο φαινόμενο αλλά το ζουν μέσα στο χώρο εργασίας τους
 • Στην καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας στο χώρο εργασίας
 • Στην ορθή διαχείριση των εμπλεκόμενων στο φαινόμενο με γνώμονα την εταιρική κουλτούρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Καναδός ψυχολόγος Dr. Eric Burn σχεδίασε ένα νέο σύστημα κατανόησης της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, το οποίο και ονόμασε Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis).

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τους ανθρώπους με έναν απλό τρόπο να κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Εξαιτίας της απλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος του Dr. Eric Burn, γρήγορα εφαρμόστηκε στο εργασιακό περιβάλλον τα τελευταία 35 χρόνια, κυρίως στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών αλλά ακόμα περισσότερο στην άσκηση της ηγετικότητας.

Το σύστημά του στηρίζεται στην αντίληψη ότι κάθε άνθρωπος διενεργεί όλες του τις αλληλεπιδράσεις μέσα από μια από τις ακόλουθες καταστάσεις του εαυτού του:

 • Το γονικό ρόλο
 • Τον ενήλικο ρόλο
 • Τον παιδικό ρόλο

Στην άσκηση της ηγετικότητας ο στόχος είναι η λειτουργία του ηγέτη μέσα από τον ενήλικο ρόλο του και η αποφυγή των παγίδων:

 • του γονικού ρόλου, δηλαδή την νουθεσία και προστασία των εργαζομένων, κάτι το οποίο με το πέρασμα του χρόνου συμβαίνει ακόμα και στους πιο έμπειρους ηγέτες
 • του παιδικού ρόλου, δηλαδή τη μεγάλη προσωπική επαφή και σχέση με τους εργαζόμενους, φαινόμενο συχνό σε πιο άπειρους ηγέτες

Η επιτυχής άσκηση της ηγετικότητας μέσα από τον ενήλικο ρόλο δίνει στον ηγέτη τη δυνατότητα να στέκεται ξέχωρα από την ομάδα τόσο όσο χρειάζεται, για να μπορεί να δώσει στα θερές κατευθύνσεις σε δύσκολες περιόδους, αλλά και να στέκεται κοντά στην ομάδα τόσο όσο χρειάζεται, για να την εμπνέει.