Εταιρικές παρεμβάσεις

Home Προγράμματα Wellness Εταιρικές παρεμβάσεις

Εταιρικές παρεμβάσειςΟι εταιρικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες πολύτιμες εργασιακές ομάδες ή στο σύνολο του συστήματος της εταιρίας ή του οργανισμού.

Σχεδιάζονται μετά από ενδελεχή μελέτη του συστήματος, σε στενή συνεργασία με την διεύθυνση και εφαρμόζονται σε μια ή περισσότερες φάσεις.

Είναι χρήσιμες όταν απαιτούνται αποτελεσματικές συστημικές λύσεις για την αποκατάσταση της χαμένης ισορροπίας μιας πολύτιμης εργασιακής ομάδας ή του συνόλου του οργανισμού.

 

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η προαγωγή της συνοχής, της ομαδικότητας και της κουλτούρας της εταιρίας ή του οργανισμού στις εργασιακές ομάδες είναι βασική προϋπόθεση για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, με υψηλή αποδοτικότητα, προαγωγή της καινοτομίας και σταθερότητα σε περιόδους κρίσεων.

Πρόκειται για μια σημαντική λειτουργία, με τις παρεμβάσεις να είναι καλό να λαμβάνουν χώρα περιοδικά, ανά έτος. Γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη μετά από περιόδους κρίσεων ή περιόδους μεγάλων ανακατατάξεων στην εταιρία ή στον οργανισμό.

Η προαγωγή της εταιρικής συνοχής και εταιρικής κουλτούρας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από ημερήσιες ή διήμερες παρεμβάσεις σε εκτός της εταιρίας χώρους (ξενοδοχεία / εκθεσιακούς χώρους/εκδρομές) στους οποίους ειδικευμένοι εμψυχωτές με βιωματικές παρεμβάσεις προάγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι παρεμβάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες, κομμένες και ραμμένες (tailor made) στα μέτρα των αναγκών και της κουλτούρας της κάθε εταιρίας ή οργανισμού.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ακόμα και στις καλυτέρα οργανωμένες και αποδοτικές εταιρίες και οργανισμούς έρχεται κάποια στιγμή που ένα τμήμα, μια εργασιακή ομάδα, δυσλειτουργεί.

Αρχίζουν συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, δημιουργείται ένα βαρύ και αντιπαραγωγικό κλίμα και η ομάδα
χάνει το συντονισμό της, την αποδοτικότητα και τη δημιουργικότητά της.

Όλοι οι χειρισμοί management δεν αποδίδουν και δεν είναι πια προφανές ποια μπορεί να είναι η αιτία.

Ακόμα χειρότερα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η ομάδα μπορεί σταδιακά να συγκρουστεί και με άλλα τμήματα του οργανισμού και ένα κλίμα δυσφορίας αρχίζει να διαχέεται σε όλη την επιχείρηση.

Σε τέτοιες ατυχείς αλλά καθόλου σπάνιες περιπτώσεις η μόνη «θεραπεία» είναι μια παρέμβαση από κάποιον εκτός της
εταιρίας, ο οποίος σε συνεργασία με τη διεύθυνση θα μελετήσει την ομάδα και μέσα από μια σειρά ομαδικών συναντή
σεων/παρεμβάσεων θα επαναφέρει την ισορροπία στα δυναμικά της ομάδας, αποκαθιστώντας την παλιά της λειτουργικότητα ή και βελτιώνοντάς την.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι βραχυπρόθεσμες, με συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, προηγούνται συνεντεύξεις και μελέτη της ομάδας, πάντα σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση, ώστε να είναι σύντονες με το κλίμα και την εργασιακή κουλτούρα της εταιρίας ή του οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συχνά ένας οργανισμός ή μια εταιρία εμφανίζουν μια διάχυτη δυσλειτουργία, έκδηλη ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα, χωρίς να είναι ξεκάθαρη μια προφανής αιτία, την οποία μπορεί άμεσα η διοίκηση να αντιμετωπίσει.

Τότε λέμε ότι το σύστημα της εταιρίας ή του οργανισμού είναι εκτός ισορροπίας.

Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο συχνό όταν έχουν προηγηθεί μεγάλες μεταβολές στο σύστημα χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και όταν το σύστημα εξέρχεται από μια περίοδο κρίσης της οποίας η αντιμετώπιση δεν ήταν συνολική ή επαρκώς μεθοδευμένη αλλά ίσως και απρόβλεπτη και δημιούργησε ισχυρά ρήγματα στον οργανωσιακό ιστό της.

Η συνήθης αντιμετώπιση είναι να προσπαθήσει κάποιος να «επισκευάσει δεξιά και αριστερά» τμήματα της εταιρίας, ευελπιστώντας σε μια ταχεία αποκατάσταση των λειτουργιών του συστήματος.

Συχνά, όμως, αυτό δεν είναι αρκετό.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αποτελεσματικές λύσεις συνήθως είναι συστημικές.

Δηλαδή:

  • Αρχικά γίνεται μια μελέτη της εταιρίας ή του οργανισμού έτσι ώστε να κατανοηθούν σε βάθος οι αρχές ( οι κα-
    νόνες ) που διέπουν την οργάνωσή τους
  • Διερευνάται η αιτία και η έκταση της εκτροπής της ισορροπίας του συστήματος
  • Προτείνεται μια παρέμβαση στη βάση του συστήματος, η οποία συνολικά εκτιμάται ότι θα επαναφέρει την ισορ-
    ροπία στο σύστημα.
  • Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μέσα στο χρόνο και προσφέρονται συμβουλές σχετικά με την πρόληψη ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.

Η συστημική εταιρική συμβουλευτική είναι μια μέθοδος διεξοδικά δοκιμασμένη σε αμερικανικά εταιρικά συστήματα
και σταδιακά κερδίζει έδαφος στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Είμαστε, δε, οι μόνοι που την εφαρμόζουν στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.