Η ταυτότητα μας

Home Ποιοί είμαστε Η ταυτότητα μας

Η Eταιρία Άτομο-Ομάδα-Σύστημα είναι μια Ιατρική Eταιρία με ρίζες στο χώρο της ψυχικής υγείας και καινοτόμο αντίληψη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Το πνεύμα της Iατρικής μας βρίσκει σύμφωνους ότι η πρόληψη είναι υψηλότερη τέχνη από τη θεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο πρόληψης, επενδύουμε στη δημιουργία προγραμμάτων Wellness δηλαδή προγραμμάτων εκπαίδευσης και προαγωγής της συνολικής υγείας στο χώρο εργασίας.

Όμως όλοι, άνθρωποι, εταιρίες και οργανισμοί, ως ζωντανά συνεχώς μεταβαλλόμενα συστήματα, κάποια στιγμή αρρωσταίνουν, χάνουν την ισορροπία τους.

Eίμαστε εδώ για να προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο επαναφοράς της ισορροπίας μέσα από τη βαθειά κατανόηση των αρχών λειτουργίας του κάθε συστήματος και των αιτιών που έφεραν τη δυσλειτουργία. Είμαστε δηλαδή εδώ για να φτιάξουμε μια «θεραπεία» μοναδική και εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση.

Η Eταιρία Άτομο-Ομάδα-Σύστημα ιδρύθηκε από επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας με βαθειά γνώση:

  • της λειτουργιάς των ομάδων
  • του τρόπου με τον οποίο οι ομάδες συνεργάζονται
  • του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνουν συστήματα
  • των αρχών λειτουργίας των συστημάτων

Η ορμή μας προέρχεται από το βαθύ ενδιαφέρον μας σχε τικά με το πώς πολλοί άνθρωποι μαζί σχετίζονται, εργάζονται, συνεργάζονται, συν-δημιουργούν με στόχο την κατάκτηση των δικών τους προσωπικών κορυφών μέσα από κοινά οράματα.