Συστημική εταιρική συμβουλευτική

Home Οι υπηρεσίες μας Συστημική εταιρική συμβουλευτική
  • Μελέτη της πραγματικής Κουλτούρας του Οργανισμού
  • Μελέτη της ύπαρξης Ανταγωνιστικών υπο – Κουλτουρών στα πλαίσια του Οργανισμού
  • Καταγραφή του Οργανικού Οργανογράμματος του Οργανισμού
  • Δια- γενεαλογική Μελέτη του Οργανισμού και καταγραφή του Γενεαλογικού Δέντρου Διάδοχης του Οργανισμού και της επίδρασής του στην παρούσα κατάσταση του Οργανισμού.
  • Συστημική εταιρική συμβουλευτική.