Προγράμματα Wellness

Home Οι υπηρεσίες μας Προγράμματα Wellness

Υποστηρικτικά Ομαδικά προγράμματα Wellness:

  • διαχείρισης του άγχους
  • πρόληψης/διαχείρισης του Burnout
  • διαχείρισης του θυμού
  • μείωσης/διακοπής του καπνίσματος
  • μείωσης βάρους και ισορροπημένης διατροφής
  • ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή
  • Ομαδικά προγράμματα Χορο-θεραπείας
  • Προγράμματα σχολής γονέων για τους εργαζομένους- γονείς
  • ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Ψυχικής Υγείας και Εθισμού

Έπειτα από 30 έτη εφαρμογής και μελέτης των Προγραμμάτων Wellness στην Αμερικανική Επιχειρηματική πραγματικότητα έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν σημαντικά την Εργασιακή Δέσμευση και την Εργασιακή Ευχαρίστηση των εργαζομένων στις εταιρίες που τα εφαρμόζουν, με συνοδό αύξηση της παραγωγικότητας και του ρυθμού ανόδου της  τιμής της μετοχής της εταιρίας.