Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εργαζομένων

Home Οι υπηρεσίες μας Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εργαζομένων

Η εταιρία μας Person Group System απευθύνεται σε εταιρείες και οργανισμούς που επενδύουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί από την ηγετική μας ομάδα η οποία αποτελείται από ψυχίατρους και ψυχολόγους εξειδικευμένους σε ζητήματα well-being και ψυχολογικής υγείας όπως η υπερκόπωση, το άγχος και οι συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εργαζομένων

 • Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες μας είναι η παροχή τηλεφωνικής πρόσβασης των εργαζομένων της εταιρείας σας σε υψηλού επιπέδου επαγγελματίες ψυχικής υγείας για ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση.
 • Η υπηρεσία είναι ανώνυμη και στόχος της είναι η ενημέρωση, υποστήριξη και διαχείριση έκτακτων προσωπικών, επαγγελματικών, διαπροσωπικών και οικογενειακών ζητημάτων τα οποία έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.
 • Έχει αποδειχθεί από πληθώρα ερευνών ότι η ψυχική υγεία των εργαζομένων επηρεάζει την παραγωγικότητα τους αλλά και την δέσμευση που δείχνουν απέναντι στην επιχείρηση/οργανισμό στην οποία εργάζονται.
 • Η πρόσφατη παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία της COVID-19, είχε τεράστιες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη οι οποίοι κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες εργασίας οι οποίες δημιούργησαν άγχος και υπερκόπωση σε πολλούς.
 • Όλα τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών γύρω από την ψυχική υγεία εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αποδεικνύουν ότι όσο πιο άμεσα έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη βοήθεια και ενημέρωση οι εργαζόμενοι, τόσο πιο αποτελεσματική είναι αυτή σε σχέση με το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος.

Πλεονεκτήματα μιας Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εργαζομένων

 • Μειώνεται το άγχος και οι αρνητικές του συνέπειες: λάθη, ατυχήματα, υπερκόπωση, μακροχρόνια ψυχικά και σωματικά νοσήματα.
 • Μειώνεται το κόστος ημερών αναρρωτικών αδειών και αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων καθώς οι εργαζόμενοι είναι παρόντες στην εργασία τους ψυχικά και νοητικά.
 • Ανώνυμη, άμεση, επαγγελματική υποστήριξη για όλες τις προβληματικές καταστάσεις της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, όλο το εικοσιτετράωρο.
 • Χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την ψυχική κατάσταση των εργαζομένων σας μέσα από ανώνυμα reports.
 • Χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με παράγοντες, συνθήκες, διαδικασίες που θα βελτίωναν τις εργασιακές συνθήκες, την παραγωγικότητα και την συνολική ψυχική υγεία της εταιρίας σας.

 

Αποτελέσματα μέτρων ψυχικής στήριξης εργαζομένων

 • Εταιρείες μέτρησαν μέσα σε διάστημα 30 ημερών ένα μέσο όρο 10,92 χαμένων εργατοωρών ανά εργαζόμενο, οι οποίες μειώθηκαν κατά 48%.
 • Οι απουσίες λόγω αναρρωτικών αδειών μειώθηκαν από 34% σε 14%.
 • Η χαμηλή Εργασιακή Δέσμευση (Work Engagement) μειώθηκε από 31% σε 21%.
 • Το υψηλό εργασιακό άγχος μειώθηκε από 22% σε 13%.
 • Η Αμερικανική Εταιρεία Υγείας υπολόγισε ότι 51% των εργαζομένων δεν αναζητούν άλλη εργασία εξαιτίας της παροχής προγραμμάτων που στηρίζουν τους εργαζομένους από την εταιρία τους.

Άρθρα

The impact of a Canadian external Employee Assistance Program on mental health and workplace functioning: Findings from a prospective quasi-experimental study,Marc Milot,Pages 167-191,
https://doi.org/10.1080/15555240.2019.1609978

Workplace Outcome Suite© (WOS) Annual Report 2018: Understanding EAP Counseling Use, Longitudinal Outcomes and ROI, and Profiles of EAPs that Collect WOS Data, Author: Attridge, Mark, Lennox, Richard,Sharar, David A, Date: 2019-05, Publisher:Chestnut Global Partners, See at:
https://www.eapassn.org/Portals/11/Docs/WOS/WOS2018AnnualReport.pdf

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει να κανονίσουμε μια συνάντηση για να σας παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες μας.