Η φιλοσοφία μας

Home Η εταιρία μας Η φιλοσοφία μας

Το Όνομά μας PersonGroupSystem περιγράφει τη φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε σε υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα του οργανισμού

  • Το άτομο
  • Τις ομάδες
  • Τον οργανισμό ως ένα Σύστημα

Πιστεύουμε στη συνολική υγεία του οργανισμού, τόσο ως αποτέλεσμα της υγείας των μερών του – υγιείς εργαζόμενοι, υγιείς ομάδες – αλλά και ως αποτέλεσμα της αρμονικής συναρμογής των μερών του σε ένα λειτουργικό και ευέλικτο όχημα – εργαζόμενοι και ομάδες με κοινό όραμα, κουλτούρα και αποτελεσματική επικοινωνία κάτω από μια έντεχνη και υψηλών αντανακλαστικών (agile) ηγεσία

Τι μας κινητοποιεί

Ενθουσιαζόμαστε με την κάθε καινούρια συνεργασία. Με την πρόκληση που αυτή έχει να κατανοήσουμε σε βάθος ένα νέο ζωντανό οργανισμό και να του μεταδώσουμε γνώση, εμπειρία και εργαλεία για να εξελίσσεται και να δημιουργεί.

Βασικές πεποιθήσεις μας

  • Η συνολική υγεία της εταιρίας αντανακλάται σε όλες τις πτυχές της και την ανάπτυξή της
  • Η κάθε εταιρία χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση αντίστοιχη της κουλτούρας της
  • Οι άνθρωποι της εταιρίας είναι ο πιο σημαντικός της πλούτος
  • Η εκπαίδευση των ενήλικων μπορεί να είναι μόνο βιωματική
  • Η εκπαίδευση σε soft skills –διαπροσωπικές δεξιότητες – των εργαζομένων είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρίας στο σύγχρονο εταιρικό στίβο.