Γιατί να μας επιλέξετε

Home Η εταιρία μας Γιατί να μας επιλέξετε
  • Θα έχετε συνεργασία με μια ομάδα που χρησιμοποιεί την υψηλή εξειδίκευσή της για να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε ξεχωριστού εταιρικού πελάτη αντίστοιχα με την κουλτούρα του.
  • Θα έχετε συνεργασία με την πρώτη ελληνική ιατρική εταιρία που σχεδιάζει και εφαρμόζει tailor made προγράμματα Wellness.
  • Θα έχετε πρόσβαση σε μια  εταιρία που παρέχει λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες και προτείνει καινοτόμους τρόπους διαχείρισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
  • Θα έχετε συνεργασία με μια ομάδα ικανή να σχεδιάσει μια υπηρεσία που θα καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες των εργαζομένων σας και του οργανισμού σας.

 

  • Παρέχουμε εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες – Soft skills training
  • Παρέχουμε συμβουλευτική στη διαχείριση προβλημάτων – Consulting
  • Παρέχουμε διευκόλυνση λειτουργίας εταιρικών ομάδων – Facilitation
  • Παρέχουμε Προγράμματα στήριξης των εργαζομένων – EAP (Employee Assistance Programs)