Εταιρικό Wellness

Home Εταιρικό Wellness

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ WELLNESS

Τα κέρδη μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού από τη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων στους εργαζομένους του είναι πολλαπλά. Συνοψίζονται σε αυτά που είναι απτά και σε εκείνα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενός εργασιακού κλίματος. Τα απτά κέρδη από την εφαρμογή προγραμμάτων wellness αφορούν:

 1. Στη μείωση των απουσιών ή της μειωμένης παραγωγικότητας λόγω εργασιακού στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. Υγιείς και ισορροπημένοι εργαζόμενοι απουσιάζουν λιγότερο και εργάζονται πιο αποδοτικά
 2. Στη μείωση των συγκρούσεων και στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα τη μείωση απώλειας χρόνου και δημιουργικότητας που θα προκαλούσε ένα αρνητικό εργασιακό κλίμα
 3. Στη μείωση των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας
 4. Στη μείωση απουσιών λόγο ζητημάτων υγείας καθώς και καλύτερη διαχείριση σε υπάρχοντα ζητήματα υγείας
 5. Στην ταχύτερη προσαρμογή σε νέες εργασιακές συνθήκες ή σε μεγάλες εταιρικές αλλαγές.
 6. Στην ταχύτερη ένταξη νέων εργαζομένων σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή σε καινούργιες θέσεις με αυξημένες αρμοδιότητες.

 

Τα έμμεσα κέρδη από την εφαρμογή προγραμμάτων wellness αφορούν στη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος ισορροπημένου μέσα στο οποίο:

 1. Αυξάνεται η δημιουργικότητα μέσα από την ομαδική κουλτούρα
 2. Ευνοείται η καινοτομία
 3. Αυξάνεται η παραγωγικότητα καθώς γίνεται πιο φιλοσοφημένα η επαγγελματική κινητοποίηση των εργαζομένων
 4. Η εταιρία προσελκύει, προσλαμβάνει και διατηρεί πιο παραγωγικούς και αποτελεσματικούς υπαλλήλους
 5. Ανυψώνεται το ηθικό των εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα wellness
 6. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα wellness έχουν καλύτερη στάση απέναντι στον εργοδότη τους, νιώθουν ότι η εταιρία τους εκτιμά και τους προσδίδει αξία.
 7. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα wellness νιώθουν συμμέτοχοι στη λειτουργία της εταιρίας και, αντιστοίχως, ενδιαφέρονται για αυτήν και την πρόοδό της.

Ένα καλά σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα wellness μπορεί να είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε σύγχρονη εταιρία ή οργανισμό.

Όλα τα προγράμματα wellness που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από την Άτομο-Ομάδα-Σύστημα  ακολουθούν τα διεθνή, ευρωπαϊκά αλλά και εγχώρια πλαίσια για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο:

Wellness Λογότυπα